สถานบำบัดฟื้นฟู บางกอก แคริ่ง เนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

Bangkok Caring Nursing Home


          รับดูแลฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ป่วย ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม ให้อาหารทางสายยาง
พาร์กินสัน ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะควบคุมการขับถ่ายลำบาก ฯลฯพร้อมบริการรถพยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่ง
ระหว่างบ้านและโรงพยาบาล
10 เหตุผลที่ต้องมา สถานบำบัดฟื้นฟู บางกอก แคริ่ง เนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

 ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ 
 ผู้ที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. 
 ผู้ที่ต้องการการฟื้นฟูร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกลับไปดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติ 
 ผู้ที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษเช่น การให้อาหารทางสายยาง การสวนปัสสวะ การให้ออกซิเจน ดูดเสมหะ และการกายภาพบำบัด
    ตลอดจนการควบคุมการรับประทานยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่งอย่างใกล้ชิด 

 ผู้ป่วยเรื้อรัง ระยะพักฟื้นเช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคพาร์กินสัน เป็นต้น 
 ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ 
 ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หรือ ผู้ป่วยหลังประสบอุบัติเหตุก็สามารถเข้าพักฟื้นได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกกว่าการพักฟื้นในโรงพยาบาล 
 ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 
 ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลท่ามกลางบรรยากาศที่ดี
    โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ สงบ รมรื่น เป็นต้น 

 ผู้ป่วยที่ญาติไม่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา  
 


!!! พิเศษ ราคาเตียง 18,000บ.

   กันยายน 2558 เท่านั้น !!!
banner2

กิจกรรมล่าสุด

 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 191
 • 192
 • 194
 • 195
 • 197
 • 201
 • 203
 • 204
 • 206
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 224
 • 226
 • 227
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 246
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255